Tên lớp : Luyện thi Đại Học

: Hóa

LTDH

:, Chọn

: 2700000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: tối 2,4,6 sau 18h ( mỗi buổi 1h30 phút )

: giáo viên kinh nghiệm luyện thi trên 35 tuổi

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết