Tên lớp : Lớp anh văn giao tiếp

: Anh văn giao tiếp

LAVGTQ1

:, Chọn

: 3.500.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: các tối sau 18h tùy gia sư sắp xếp

: giáo viên nữ kinh nghiệm dạy giỏi

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết