Tên lớp : Lớp 9

: Tiếng Hoa

L9QTB

:, Chọn

: 2500000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối 2,4, 6 sau 18h

: giáo viên nữ dạy giỏi

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết