Tên lớp : Lớp 9

: Anh văn

L9 Q6

:Thôn 2, Q.2 TP.HCM

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: thứ 2, 4 tối au 18h

: giáo viên nữ

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết