Tên lớp : Lớp Luyện Thi Đại Học

: Toán

LTĐH- BT

:Đường Bình Quớ Phường 28 Q Bình Thạnh, Chọn

: 2.500.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: sắp xếp các buổi tối từ 19h30 đến 21h

: Giáo viên Kinh nghiệm

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết