Tên lớp : Lớp 12

: Anh văn

L12QTP

:, Chọn

: 2500000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối 2,4, 6 sau 18h

: giáo viên kinh nghiệm luyện thi đại học

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết