Tên lớp : lớp 11

: Lý

L11Q12

:, Chọn

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: tối thư 7, chủ nhật sau 18h ( mỗi buổi 1h30 phút)

: giáo viên nam kinh nghiệm đứng lớp

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết