Tên lớp : Lớp 1

: Rèn chữ , toán, tiếng việt

L1Q7

:, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 5 buổi/ tuần

: Từ thứ 2 - thứ 6 sau 18h ( mỗi buổi 1h30 phút )

: nữ giáo viên đang giảng dạy tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa có kinh nghiệm, nghiêm khắc

: 0932234333 - 0903537874

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết