Tên lớp : Lên 9

: Hóa

L9Q12

:Gần cầu vượt ngã tư Ga quận 12, Chọn

: 1.800.000đ .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: mỗi buổi =1h30' sắp xếp

: Giáo viên nữ kinh nghiệm.

: 0903537874-0932234333

Liên hệ nhận lớp
Thông tin chi tiết